iPhone 12 Pro 128Gb

iPhone 12 Pro 128Gb

Lưu ý:

Giá thu mua iPhone 12 Pro 128Gb chỉ áp dụng với máy chưa bị thay thế linh kiện (kể cả linh kiện chính hãng).

Nếu máy bạn pin dưới 85% sẻ trừ thêm chi phí thay pin mới

Ngoại hình máy:

Giá dự kiến thu loại 1: