Trả góp 0%
11.900.000
Trả trước 3.570.000đ
 • A14 Bionic
 • 6.1 inches
 • 4GB
 • 64Gb

Tặng gói bảo hành pin & màn hình 12 tháng

2H Giao Nhanh
Trả góp 0%
10.900.000
Trả trước 3.270.000đ
 • A14 Bionic
 • 6.1 inches
 • 4GB
 • 64Gb

Tặng gói bảo hành pin & màn hình 12 tháng

2H Giao Nhanh
Trả góp 0%
9.200.000
Trả trước 2.760.000đ
 • A14 Bionic
 • 5.4 inches
 • 4GB
 • 128Gb
2H Giao Nhanh
Trả góp 0%
8.500.000
Trả trước 2.550.000đ
 • A14 Bionic
 • 5.4 inches
 • 4GB
 • 64Gb
2H Giao Nhanh
Trả góp 0%
14.900.000
Trả trước 4.470.000đ
 • A14 Bionic
 • 6.1 inches
 • 6GB
 • 128Gb

Tặng gói bảo hành pin & màn hình 12 tháng

2H Giao Nhanh
Trả góp 0%
15.900.000
Trả trước 4.770.000đ
 • A14 Bionic
 • 6.1 inches
 • 6GB
 • 128Gb

Tặng gói bảo hành pin & màn hình 12 tháng

2H Giao Nhanh
Trả góp 0%
17.490.000
Trả trước 5.247.000đ
 • A14 Bionic
 • 6.7 inches
 • 6GB
 • 128Gb

Tặng gói bảo hành pin & màn hình 12 tháng

2H Giao Nhanh
Trả góp 0%
18.490.000
Trả trước 5.547.000đ
 • A14 Bionic
 • 6.7 inches
 • 6GB
 • 128Gb

Tặng gói bảo hành pin & màn hình 12 tháng

2H Giao Nhanh