Trả góp 0%
8.900.000
Trả trước 2.670.000đ
 • A13 Bionic
 • 6.1 inches
 • 4GB
 • 128Gb

Tặng gói bảo hành pin & màn hình 12 tháng

2H Giao Nhanh
Trả góp 0%
7.800.000
Trả trước 2.340.000đ
 • A13 Bionic
 • 6.1 inches
 • 4GB
 • 64Gb

Tặng gói bảo hành pin & màn hình 12 tháng

2H Giao Nhanh
Trả góp 0%
11.190.000
Trả trước 3.357.000đ
 • A13 Bionic
 • 5.8 inches
 • 4GB
 • 256Gb

Tặng gói bảo hành pin & màn hình 12 tháng

2H Giao Nhanh
Trả góp 0%
10.290.000
Trả trước 3.087.000đ
 • A13 Bionic
 • 5.8 inches
 • 4GB
 • 64Gb

Tặng gói bảo hành pin & màn hình 12 tháng

2H Giao Nhanh
Trả góp 0%
13.990.000
Trả trước 4.197.000đ
 • A13 Bionic
 • 6.5 inches
 • 4GB
 • 256Gb

Tặng gói bảo hành pin & màn hình 12 tháng

2H Giao Nhanh
Trả góp 0%
12.990.000
Trả trước 3.897.000đ
 • A13 Bionic
 • 6.5 inches
 • 4GB
 • 64Gb

Tặng gói bảo hành pin & màn hình 12 tháng

2H Giao Nhanh