iPhone Xs 256Gb

iPhone Xs 256Gb

Lưu ý: Giá thu mua áp dụng cho dung lượng pin > 90% & số lần sạc

Ngoại hình máy:

Giá dự kiến thu loại 1: