iPhone 7 32Gb

iPhone 7 32Gb

Lưu ý: Giá thu iPhone 7 chỉ áp dụng với máy chưa bị thay thế linh kiện (kể cả linh kiện chính hãng). Nếu máy bạn pin dưới 85% sẻ trừ thêm chi phí thay pin mới. Xem thêm: Bảng giá thu mua iPhone 7

Ngoại hình máy:

Giá dự kiến thu loại 1: