iPhone 13 Pro Max 256Gb

iPhone 13 Pro Max 256Gb

Lưu ý: Giá thu chỉ áp dụng với máy chưa bị thay thế linh kiện (kể cả linh kiện chính hãng). Nếu máy bạn pin dưới 85% sẻ trừ thêm chi phí thay pin mới. Tham khảo thêm Bảng giá thu mua iPhone 13 Pro Max

Ngoại hình máy:

Phụ kiện và Bảo hành:

Giá dự kiến thu loại 1: