iPhone 12 Pro Max 128Gb

iPhone 12 Pro Max 128Gb

Lưu ý: Giá thu chỉ áp dụng với máy chưa bị thay thế linh kiện (kể cả linh kiện chính hãng). Nếu máy bạn pin dưới 85% sẻ trừ thêm chi phí thay pin mới

Ngoại hình máy:

Giá dự kiến thu loại 1: