iPhone 8 Plus 256Gb

iPhone 8 Plus 256Gb

Lưu ý: Giá thu iPhone 8 Plus trên chỉ áp dụng với máy chưa bị thay thế linh kiện (kể cả linh kiện chính hãng). Nếu máy bạn pin dưới 85% sẻ trừ thêm chi phí thay pin mới. Xem thêm: Bảng giá thu mua iPhone 8 Plus

Ngoại hình máy:

Giá dự kiến thu loại 1: