Nguyễn Thành Tuấn

Nguyễn THành Tuấn
Hỗ Trợ Khách hàng

10 Năm tromg lĩnh vực điện thoại. Chuyên môn sâu về kỹ thuật phần cứng & phần mềm

Cộng Đồng:https://www.facebook.com/groups/tuannguyenclub/

Chính sách hỗ trợ và bảo hành tại Tuấn Nguyễn Mobile